PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1980/33/2

Zasada „primum non nocere" ze stanowiska urologa
Jerzy Zieliński
Sprawozdanie z II Kongresu Urologów Bułgarskich
Stefan Wesołowski
Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu sposobem Brickera u dzieci
Jan Gruchalski, Hanna Lipska
Siatka metalowa do śródoperacyjnych zdjęć rentgenowskich jako pomoc przy odszukiwaniu drobnych kamieni w kielichach nerki
Leszek Jeromin, Karol Stąpor, Zbigniew Janiak
Powikłanie w następstwie zastosowania cewnika Cummings-Malecot
Maciej Czaplicki, Andrzej Gomuła
Sprawozdanie z pobytu naukowego w ośrodku rehabilitacyjnym w Bad Haring (Austria)
Bolesław Kuzaka
Ocena radiologiczna i patomorfologiczna nerki kró­lika po częściowej resekcji miąższu aparatem UO-60
Eugeniusz Miękoś, Edward Spychalski, Stanisław Cieśliński, Andrzej Sikorski, Zdzisław Leńko, Wieńczysław Monita, Marian Brocki
Sprawozdanie z obrad sekcji radiologii zabiegowej Pol. Lek. Tow. Rad. „Giełda ciekawych przypadków angiograficznych" Katowice-Jaszowiec 26-27.X.79
Mirosław Kazoń
Możliwość błędnej oceny badania radiologicznego w diagnostyce kamicy nerkowej
Stefan Olszewski, Andrzej Kowalski, Helena Strońska
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Jan Antczak
Operacje spodziectwa z użyciem szwów podskórnych
Jarowit Stolarczyk, Alina Szydłowska
Przetoka moczowodowa - „ureterostomia in situ"
Jarowit Stolarczyk, Artur Żebracki
Współistnienie lewostronnego odpływu pęcherzowo­-nerkowego z zarośnięciem odbytu i wrodzoną przetoką odbytniczo-pochwową
Kazimierz Dąbrowski
Wyniki operacyjnego leczenia złośliwych nowotworów nerki
Bogusław Delebiński
Tłuszczakomięsak nerki
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Jerzy Piaszczyński, Zbigniew Wolnik
Rozwarstwiający tętniak aorty leczony jako lewo­stronna kamica nerkowa
Zygmunt Dobrowolski, Maciej Augustyn, Andrzej Bugajski, Adam Kmak
Jubileusz prof. Jana Kucery
Stefan Wesołowski
Przypadek rodzinnego występowania nowotworu jądra u ojca i syna
Jerzy Korda
Mięśniak gładkokomórkowy torbielowaty nerki
Eleonora Kul, Gabriel Wieczorek
Późne, przypadkowe rozpoznanie raka płaskonabłon­kowego miedniczki nerkowej
Remigiusz Ploch
Odpływy pęcherzowo-moczowodowe w przebiegu gruźlicy nerek
Bogdan Rosiak, Zofia Salska
Nefrektomia radykalna (doniesienie wstępne)
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski
Leczenie nowotworów nerki wrastających do żyły głównej
Jarowit Stolarczyk
Nawracające wodonercze u 12 letniego chłopca
Wiesław Wolański, Maria Wyszomirska