PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1994/47/4

Zakażenie szpitalne dróg moczowych u chorych operowanych z powodu przerostu gruczołu krokowego
Tomasz Demkow, Jędrzej Michalec, Józefa Wencel, Renata Rolińska, Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Aktywność osoczowej beta hydroksylazy dopaminowej u chorych z łagod- nym rozrostem stercza
Tadeusz Spruch, Robert Klijer
pH — metryczna ocena czynności zastępczego pęcherza moczowego
Andrzej Bugajski, Piotr Thor, Marek Filipek
Operacja Goodwina jako alternatywa wszczepienia moczowodów do skóry u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
Ocena wartości diagnostycznej badań cytologicznych osadu moczu w nabłonkowych nowotworach pęcherza moczowego w różnym stadium zaawan- sowania i o różnym stopniu złośliwości histologicznej
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Roman Krenzj, Jan Bręborowicz, Piotr Nowakowski
Dwuetapowa elektroresekcja dużych guzów pęcherza
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Wartość paliatywnego leczenia napromieniowaniem chorych na miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Ryszard Krynicki, Piotr Pęczkowski, Danuta Gajl
Ocena zmodyfikowanej biopsji rdze- niowej w diagnostyce raka stercza
Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Roman Pykało, Andrzej Borkowski
Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski
Operacje oszczę- dzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
Alojzy Witeska, Sławomir Dutkiewicz, Leszek Walczak, Tomasz Rogoziński, Jarosław Wejman
Epidemiologia i badania przesiewowe dla onkologicznych chorych w urologii
Jadwiga Rojewska, Andrzej Musierowicz
Prąciowa lokalizacja choroby Mondor\'a
Kazimierz Krajka, Marcin Matuszewski
Chłoniak złośliwy obu jąder
Jerzy Swierż, Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Trzykrotny nowotwór układu moczowego u 70-letniego mężczyzny
Jerzy Badyda, Janusz Darewicz
: Przypadek lewostronnej przepukliny pachwinowej z całko- witym przemieszczeniem pęcherza moczowego do moszny
Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias, Józef Traczyk
Ciała obce cewki moczowej
Sławomir Mrozicki, Krzysztof Ścisłowicz
W dniach 1-3.09.1994 r. odbył się 24 Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Krakowie, na którym zaprezentowali swoje prace wybitni urolodzy europejscy
Sprawozdanie z pobytu na II Europejskim Zimowym Forum Urologicznym Davos Szwajcaria 14-20.11.1993 r
Andrzej Stokłosa
Sprawozdanie z 89 Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w dn. 14-19.05.1994 r. w San Francisco