PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1978/31/4

Prof. dr Emil Michałowski - wspomnienie pośmiertne
Jan Leńko, Marek Gałka
Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część I
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek
Ocena płodności i wydalania ketosterydów po operacyjnym leczeniu obustronnego wnętrostwa
Mieczysław Fryczkowski, Władysław Panicz, Józef Grabski
Zachowanie się zakażeń dróg moczowych. Tlenowa flora bakteryjna w przebiegu leczenia urologicznego
Kazimierz Adamkiewicz, Wojciech Ahn, Alfred Samet
Niewydolność nerek z przyczyn urologicznych
Zygmunt Jasiński, Stanisław Banach, Zbigniew Wolski, Anna Skrzycka, Julian Witorzeńć
Wyniki leczenia tadenanem chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Witold Klimowicz
Dostęp operacyjny do nerki z częściowym wycięciem XI żebra
Jarowit Stolarczyk
Przypadek usunięcia nowotworu prawej nerki z częścią ściany żyły głównej dolnej oraz z czopem nowotworowym wrastającym do jej światła
Andrzej Musierowicz, Andrzej Matejczuk, Mikołaj Chilimoniuk
Kielichy zewnątrznerkowe jako przyczyna kamicy i wodonercza
Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita
Sączkowanie ssące w operacjach urologicznych
Józef Kroll, Janusz Aniszczenko
Kilka uwag na temat prostatektomii z zastosowaniem czasowego szwu hemostatycznego Juvara
Mirosław Kazoń
Bezobjawowe nowotwory nerek rozpoznane przypadkowo u dwóch chorych
Alojzy Witeska, Andrzej Borówka
Ciało obce jamy otrzewnowej przyczyną błędnego rozpoznania mięśniaka pęcherza moczowego
Władysław Lejawka