PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1980/33/4

Ponadpęcherzowe odprowadzenie moczu u chorych z rakiem pęcherza moczowego leczonych cystektomią po uprzednim napromienieniu typu „Short" (2000 rd)
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Mirosław Kazoń, Danuta Gajl, Maciej Niemierko, Bogusława Sochacka, Andrzej Borówka, Maciej Zachwiej, Andrzej Miecznikowski
Ocena skuteczności telekobaltoterapii raka pęcherza moczowego
Anna Kobierska, Hanna Karnicka-Młodkowska, Ewa Solska
Przydatność badania radioizotopowego 133-Xe w diagnostyce różnicowej niektórych schorzeń pęcherza moczowego (doniesienie tymczasowe)
Stanisław Cieśliński, Zbigniew Maziarz, Andrzej Sikorski
Wytworzenie prawidłowego napletka jako sposób leczenia spodziectwa żołędziowego (doniesienie tymczasowe)
Jerzy Czopik, Andrzej Nowak
Trudności w rozpoznawaniu radiologicznym tzw. miedniczki wewnątrznerkowej i zewnątrznerkowej
Andrzej Sikorski, Wieńczysław Monita, Jerzy Olszewski
Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą uretro-cerwiko-cystopeksji z zastosowaniem kleju tkankowego
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska
Aspekty techniczne operacji nerkowych w przypadkach prawdziwej heterotopii nadnerczo-nerkowej
Eugeniusz Miękoś
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Jan Antczak
Urazowe uszkodzenia jedynej nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Bilewski
Poronne rozdwojenie moczowodu
Lucjan Otręba, Jarowit Stolarczyk
Moczowodowe nietrzymanie moczu po okresie dzieciństwa
Jarowit Stolarczyk
Ropień okołonerkowy jako powikłanie po operacji na drogach żółciowych
Jan Sadowski, Jerzy Golański, Olgierd Rowiński
Bezmocz wydalniczy z przyczyny hematologicznej
Bożena Zapatka, Stefania Kardaszewicz
Rak nerki podkowiastej przyczyną wodonercza
Leonard Teneta, Andrzej Nowak
Sprostowanie
Jerzy Zieliński
Ureter retrocavalis - dwa przypadki, jeden z nich leczony przecięciem i zespoleniem żyły głównej
Jarowit Stolarczyk
Wrodzony brak pęcherza i cewki moczowej
Włodzimierz Joszt, Zygmunt H. Kaliciński, Małgorzata Baka-Jakubiak, Henryka Szczepanska
Przetoka pęcherzowo-esicza jako powikłanie uchyłkowatosci jelita grubego
Zbigniew Wołnik, Zygmunt Lorencewicz, Andrzej Borówka
Przypadek nadnerczaka z wrastaniem do żyły nerkowej operowany w sposób nietypowy
Andrzej Nowak, Jerzy Czopik
Dwa przypadki przetoki moczowodowo-jelitowej
Andrzej Borówka, Wojciech Romaszewski