PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1993/46/4

Leczenie kamicy odlewowej nerek metodą ESWL z użyciem cewnika podwójnie zagiętego
Tomasz Demkow, Philip Clark, Patrick Meffan, Andrzej Borkowski
Ocena podatności kamieni nerkowych na rozkruszanie za pomocą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo (ESWL) na podstawie ich wysycenia w obrazie rtg
Wojciech Szewczyk, Andrzej Szedel, Grzegorz Szkodny, Krzysztof Łukojć, Adam Szkodny
Siatkowe protezy urologiczne Urolume w leczeniu nawrotowych zwężeń cewki moczowej
Andrzej Zbigniew Buczyński
Przezcewkowa koagulacja laserowa stercza (doniesienie wstępne)
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń
Przezcewkowe nacięcie zastawki cewki tylnej nożem sierpowym
Andrzej Jankowski, Jarosław Więckowski
Wyniki leczenia dorosłych chorych z powodu torbielowatego rozszerzenia śródpęcherzowego odcinka moczowodu (ureterocoele)
Krzysztof Łukojć, Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk
Przerzuty jako pierwszy objaw u chorych na raka jądra
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła
Zofran w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez cystosta- tyki u chorych na raka jądra i pęcherza moczowego
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
Rak prącia — carcinoma planoepitheliale typus bawenoides invasivum i jego związek z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego
Alojzy Witeska, Leszek Walczak, Sławomir Dutkiewicz, Jarosław Wejman, Tomasz Rogoziński, Andrzej Jarski
Liczne wady układu moczowego jedynej nerki: operacja jednoeta- powa
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
Ciąża i poród po wszczepieniu moczowodów do esicy
Stefan Wesołowski
Współistnienie dwóch synchronicznych nowotworów nerki i nadnercza
Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański
Modyfikacje i usprawnienie w usuwaniu kamieni drogą przezskórną — PCNL
Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Noga, Andrzej Prajsner
Leiomyoma pęcherza moczowego
Jerzy Swierż, Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Rzadka koincydencja raka jasnokomórkowego nerki z guzem chromo- chłonnym nadnercza
Lech Balt, Ryszard Karakiewicz
Powikłania i wyniki leczenia kamicy nerkowej me- todą ESWL aparatem MPL-9000 firmy Dornier
Kamil Burzyński, Wojciech Dutkiewicz, Leszek Jeromin