PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1986/39/3

OCENA KLINICZNA PREPARATU GENTAMYCIN AMP. ?POLFA" W LECZENIU ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO
Wojciech Ejchman, Mieczysława Merkel, Mirosław Kazoń
BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD GOJENIEM SIĘ RANY NERKI OPATRZONEJ WOLNYM LUB USZYPUŁOWANYM PŁATEM OTRZEWNEJ ŚCIENNEJ
Ryszard Cieślik, Bronisław Stawarz, Zbigniew Dumański, Jerzy Stabiszewski
LECZENIE OPERACYJNE OBUSTRONNYCH ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI METODĄ FAURE'A (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Mirosław Salamon
OCENA ZMIAN PODSTAWOWYCH BIAŁEK OSOCZA U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Bogumił Adamczyk, Mieczysława Styrylska, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
Przydatność przyżyciowego testu barwnego w różnicowaniu guzów pęcherza moczowego z przewlekłymi stanami zapalnymi
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon, Adam Szkodny
OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W OKREŚLENIU POJEMNOŚCI I ZALEGANIA MOCZU W PĘCHERZU
Andrzej Noga, Krzysztof Bar, Adam Szkodny
PRZYDATNOŚĆ BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO NMR W OCENIE KLINICZNO MORFOLOGICZNEJ GRUCZOLAKA I RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Maciej Wysocki, Maria Barbara Gabryelewicz, Krzysztof Olszewski
ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORU JĄDRA
Zbigniew Janiak, Sławomir Jędrzejczak, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński
WYNIKI RADYKALNEJ TELEGAMMATERAPII 60Co W PILOTOWEJ GRUPIE CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH W LATACH 1978?1981
Andrzej Radkowski, Jan Skołyszewski
WPŁYW CZYNNIKA WZROSTU NASKÓRKA NA ODNOWĘ BŁONY ŚLUZOWEJ MOCZOWODU
Artur Dembiński, Andrzej Bugajski
WYNIKI LECZENIA CHORYCH NA ZARODKOWE, NIENASIENIAKOWE NOWOTWORY JĄDRA W STADIUM Tl?3 N1?2. MO. HEMIKASTRACJĄ ORAZ RADYKALNĄ LIMFADENEKTOMIĄ ZAOTRZEWNOWĄ BEZ WSPOMAGANIA CHEMIOTERAPIĄ
Kazimierz Adamkiewicz, Krzysztof Sosnowski
ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET SPOSOBEM MARSHALL-MARCHETTI
Ryszard Miąsik, Adam Kwinta
POURAZOWE PĘKNIĘCIE BEZOBJAWOWEGONERCZAKA ZARODKOWEGO U 6-LETNIEGO CHŁOPCA
Krzysztof Maletz, Stanisław Skrzelewski, Jerzy Nożyński
OBUSTRONNY, JEDNOCZESNY NOWOTWÓR JĄDRA O RÓŻNEJ BUDOWIE HISTOPATOLOGICZNEJ PRZEBIEGAJĄCY Z GINEKOMASTIĄ
Wojciech Pypno, Wojciech Ejchman
JEDNOCZASOWA OPERACJA OBUSTRONNEJ,OLBRZYMIEJ, ORTOTOPICZNEJ TORBIELI MOCZOWODU
Zbigniew Piasecki, Zygmunt Dobrowolski
SPRAWOZDANIE Z III MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU NAUKOWEGO NA TEMAT: LECZENIE ZAPALEŃ GRUCZOŁU KROKOWEGO, Bad Neuheim 5?7. 09.1985 r.
Eugeniusz Malczyk, Leszek Winiecki
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Prof. dr med. Tadeusz Lorenz
Jarowit Stolarczyk