PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1986/39/1

Badania doświadczalne nad wpływem neurotenzyny na motorykę moczowodów i miedniczek
Piotr Thor, Artur Dembiński, Andrzej Bugajski
Leczenie zwężeń cewki moczowej metodą optycznej uretrotomii wewnętrznej
Andrzej Zbigniew Buczyński, Wojciech Pypno
Próba leczenia choroby peyronie orgoteiną
Leszek Jeromin, Marek Lipiński
Własne doświadczenia w przezcewkowym leczeniu zwężeń cewki moczowej u mężczyzn
Leszek Jeromin, Marek Rożniecki
Wartość diagnostyczna cytologicznego badania moczu u chorych podejrzanych o nowotwory nabłonkowe narządów moczowych
Jadwiga Rojewska, Maciej Czaplicki, Krystyna Szymańska, Ewa Walczak
Przydatność badań ultradźwiękowych w różnicowaniu gruczolaka i raka stercza
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
Ocena wyników urologicznych badań przesiewowych przeprowadzonych wśród pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku (MZRiP) w latach 1978?1984
Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Wieńczysław Monita, Henryk Lesiewicz, Wojciech Włodarczyk, Zdzisław Leńko, Czesław Pawlak, Romuald Kozłowski
Operacyjne leczenie obustronnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego z zastosowaniem własnej techniki przeszczepienia moczowodów
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
Ultrasonografia moszny. ocena wyników badań u 133 chorych
Wojciech Włodarczyk, Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita, Czesław Pawlak
Wpływ operacji na reaktywność immunologiczną chorych z gruczolakiem stercza
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski
Indeks reaktywności immunologicznej. Próba praktycznego zastosowania u chorych na raka nerki kwalifikowanych do nefrektomii
Adam Kwinta
Ocena stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego przy pomocy ultrasonografii
Eugeniusz Miękoś, Wojciech Włodarczyk, Wieńczysław Monita
Urazowe uszkodzenie wodonercza
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Adam Kwinta