PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
dyfraktometr rentgenowski

Urologia Polska 2003/56/1

Składniki niorfotyczne kamieni moczowych - kryształy
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Jakubowski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz