PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zapalenie stercza

Urologia Polska 2001/54/2

Zapalenie stercza - współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie
Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Michał Wróbel