PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwór oncocytoma rozpoznawanie.

Urologia Polska 1996/49/2

ONCOCYTOMA NERKI JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY
Dariusz Kuś, Andrzej Łabędzki, Jerzy Goliszewski, Andrzej Musierowicz