PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
sekwencjonowanie DNA

Urologia Polska 2007/60/4

Odczytanie ludzkiego genomu
Stanisław Wroński