PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
synchroniczne guzy nerek

Urologia Polska 2006/59/2

Jednoczasowe współistnienie raka nerkowokomórkowego i raka urotelialnego miedniczki w jednej nerce
Roman Sosnowski, Marcin Ligaj, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski