PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
krwawienie okołooperacyjne

Urologia Polska 2001/54/4

Efekt zastosowania preparatu rekombinowanego czynnika Vila w krwotoku okołooperacyjnym podczas resekcji guza nerki
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Renata Sajdak