PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy-powierzchowny

Urologia Polska 2001/54/3

Powikłania występujące przy stosowaniu instilacji dopęcherzowych z adriblastyny w leczeniu nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego
Krzysztof Bar, Robert Klijer, Waldemar Lasota, Adam Szkodny