PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
uraz układu moczowo-płciowego

Urologia Polska 2007/60/3

Urazy cewki moczowej u dzieci – analiza siedmiu przypadków
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Piotr Sołtysiak, Kinga Maniecka