PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka przeszczep nerki powikłania urologiczne

Urologia Polska 1998/51/2

POWIKŁANIA UROLOGICZNE PO PRZESZCZEPIE NERKI
Roman Kostyrka, Stanisław Zieliński, Maciej Wójcicki