PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
biopsja błony śluzowej

Urologia Polska 2005/58/1

Analiza nienowotworowych zmian patologicznych wykrytych w czasie biopsji błony śluzowej pęcherza moczowego
Marek Długosz, Krzysztof Bar