PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przczcewkowa wysokoenergetyczna mikrofalowa termoterapia

Urologia Polska 2001/54/1

Przecewkowa wysokoenergetyczna mikrofalowa termoterapia gruczołu krokowego - doniesienia wstępne
Zygmunt Dobrowolski, Tomasz Drewniak, Wojciech Habrat, Wiesław Węglarz