PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwór leczenie nerkooszczędzające

Urologia Polska 2000/53/1

OCENA WYNIKÓW OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH ZE WSKAZAŃ PLANOWYCH U CHORYCH Z RAKIEM NERKI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz