PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy (RMS) okolicy okołojądrowej

Urologia Polska 2005/58/1

Wyniki leczenia pacjentów z mięśniakomięsakiem prążkowanokomórkowym (RMS) okolicy okołojądrowej w materiale własnym
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Tomasz Demkow