PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
amputacja górnego segmentu nerki i częściowa ureterektomia

Urologia Polska 2006/59/1

Kamica kikuta moczowodu po heminefrektomii
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan