PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak stercza składniki pokarmowe

Urologia Polska 2000/53/2

SELEN I NIEKTÓRE SKŁADNIKI POKARMOWE A ROZWÓJ RAKA STERCZA
Bronisław A. Zachara, Karolina Szewczyk