PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cewka moczowa rak przejściowokomórkowy mitomycyna C

Urologia Polska 1999/52/2

DOCEWKOWE WLEWKI MITOMYCYNY C U CHOREGO Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM ESICZYM
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Maciej Markuszewski, Stanisław Janicki