PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
kolposuspensja sposobem Burcha

Urologia Polska 2006/59/1

Ocena jakości życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu przed i po leczeniu operacyjnym metodą TVT lub kolposuspensją załonową sposobem Burcha
Anna Paczkowska, Anna Grętkiewicz-Tomczyk, Zbigniew Friebe