PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wewnątrzjamiste wycięcie płytki

Urologia Polska 2005/58/2

Ocena skuteczności wewnątrzjamistego wycięcia płytki w przypadku choroby Peyronie
Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Tomasz Gołąbek