PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
niezstąpionc jądro

Urologia Polska 2001/54/4

Nieprawidłowości w budowie jądra, najądrza i nasieniowodu u chłopców z wnętrostwem
Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski