PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka guz nerki pT1 NSS wyniki progresja po 6 latach

Urologia Polska 2008/61/3

Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz