PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro guz pozaotrzewnowy leczenie chirurgiczne

Urologia Polska 2000/53/3

POTWORNIAK ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Stanisław Stępień, Maciej Stranc, Kazimerz Ryć