PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
operacje rekonstrukcyjne

Urologia Polska 2004/57/2

Pierwsze zastosowanie graftu kolagenowego w rekonstrukcji moczowodu u człowieka. 23-letnia obserwacja. Prezentacja przypadku
Andrzej Koziak, Adam Marcheluk, Piotr Kania, Ryszard Szcześniewski, Adam Dorobek, Tadeusz Dmowski