PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Pierwsze zastosowanie graftu kolagenowego w rekonstrukcji moczowodu u człowieka. 23-letnia obserwacja. Prezentacja przypadku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Andrzej Koziak, Adam Marcheluk, Piotr Kania, Ryszard Szcześniewski, Adam Dorobek, Tadeusz Dmowski
Oddział Urologii im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
Ordynator oddziału: dr n. med. Andrzej Koziak

słowa kluczowe

moczowód, długie zwężenie moczowodu, graft kolagenowy, operacje rekonstrukcyjne

streszczenie

wstęp
Uzyskane dobre wyniki w zastosowaniu osłonek kolagenowych w leczeniu rozległych ubytków ściany moczowodu u psów, zainspirowały doktora Koziaka do zastosowania membran kolagenowych i tej techniki operacyjnej po raz pierwszy u człowieka w 1980 roku.
cel pracy
Długo- i krótkoterminowa ocena techniki oraz materiału graftu kolagenowego, użytego jako rusztowania w rekonstrukcji dużego ubytku ściany moczowodu, powstałego po rozcięciu długiego zwężenia moczowodu.
materiał i metoda
Użyto graftu kolagenowego jako rusztowania w rekonstrukcji dużego ubytku ściany moczowodu powstałego po rozcięciu długiego zwężenia moczowodu u 35-letniego chorego (1980 rok).
wyniki
Kontrolne badania urograficzne, przeprowadzane w ciągu 23 lat nie wykazywały nawrotu zwężenia, a w badaniu RTG-TV obserwowano perystaltykę moczowodu w miejscu wszczepionego graftu. Bez cech zakażenia układu moczowego.
wnioski
Technika, zastosowany materiał w krótko- i długoterminowej obserwacji spełniły pokładane nadzieje, przyczyniły się do wyleczenia z kalectwa dróg moczowych i uratowania nerki.