PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Dorobek

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie operacyjne mężczyzn z nawrotowymi zwężeniami cewki moczowej, z zastosowaniem membrany z owodni ludzkiej
Adam Marcheluk, Andrzej Koziak, Ryszard Szcześniewski, Piotr Kania, Tadeusz Dmowski, Adam Dorobek
Radykalna prostatektomia wideoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego - pierwsze doświadczenia
Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Adam Dorobek, Adam Marcheluk, Piotr Kania

Urologia Polska 2004/57/4

Zastępczy pęcherz esiczy u kobiet – doniesienie wstępne
Andrzej Koziak, Ryszard Szcześniewski, Tadeusz Dmowski, Adam Dorobek, Adam Marcheluk, Piotr Kania
Mięśniak gładkokomórkowy okolicy zapęcherzowej (retrovesical leiomyoma)
Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Tadeusz Dmowski, Adam Dorobek

Urologia Polska 2004/57/3

Ureterolitotomia retroperitoneoskopowa. Wstępne wyniki leczenia
Adam Dorobek, Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Tadeusz Dmowski, Piotr Kania, Adam Marcheluk

Urologia Polska 2004/57/2

Pierwsze zastosowanie graftu kolagenowego w rekonstrukcji moczowodu u człowieka. 23-letnia obserwacja. Prezentacja przypadku
Andrzej Koziak, Adam Marcheluk, Piotr Kania, Ryszard Szcześniewski, Adam Dorobek, Tadeusz Dmowski
Torbiel nerki z rozrostem cewek zbiorczych
Andrzej Koziak, Krzysztof Sikora, Adam Dorobek, Adam Marcheluk, Ryszard Szcześniewski, Piotr Kania, Tadeusz Dmowski

Urologia Polska 2004/57/1

Operacje rekonstrukcyjne długich zwężeń moczowodów z zastosowaniem kolagenu ksenogenicznego
Andrzej Koziak, Adam Marcheluk, Tadeusz Dmowski, Ryszard Szcześniewski, Piotr Kania, Adam Dorobek

Urologia Polska 2002/55/1

Przyczyny powstania i zasady leczenia 255 przypadków urazów przedniej cewki moczowej
Zygmunt F. Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Leszek Woliński, Piotr Jakubik, Janusz Jaszczyński, Janusz Kosmala, Barbara Dobrowolska, Adam Dorobek, Andrzej Koziak
Diagnostyka i leczenie 268 przypadków urazów cewki tylnej
Zygmunt F. Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Leszek Woliński, Piotr Jakubik, Janusz Jaszczyński, Janusz Kosmala, Barbara Dobrowolska, Adam Dorobek, Andrzej Koziak