PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Torbiel nerki z rozrostem cewek zbiorczych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Andrzej Koziak 1, Krzysztof Sikora 2, Adam Dorobek 1, Adam Marcheluk 1, Ryszard Szcześniewski 1, Piotr Kania 1, Tadeusz Dmowski 1
1 Oddział Urologii im. Prof. Tadeusza Krzeskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
Ordynator oddziału: dr n. med. Andrzej Koziak
2 Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
Kierownik zakładu: dr n. med. Krzysztof Sikora

słowa kluczowe

nerka, rak nerki, rak Belliniego, rak cewek zbiorczych, torbiel nerki

streszczenie

cel pracy
Przedstawienie przypadku raka Belliniego zlokalizowanego nietypowo (w torbieli nerki). Znaczenie diagnostyki torbieli nerkowych i odpowiedniej ich kwalifikacji w skali Bosniaka. Prezentacja szczegółowej dokumentacji zdjęciowej.
materiał i metoda
Przedstawiono przypadek chorej, u której z powodu guza nerki prawej zlokalizowanego w torbieli nerki, wykonano nefrektomię radykalną. Dokumentacja zdjęciowa zawiera skany ze spiralnej tomografii komputerowej, zdjęcia śródoperacyjne guza w torbieli nerki, ujawniające jego morfologię makroskopowo, i zdjęcia mikroskopowe.
wyniki
W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzono rzadko rozpoznawany rak cewek zbiorczych collecting duct carcinoma of Bellini. Guz w największym wymiarze około 3 cm, rozwinięty w rdzeniu nerki z zajęciem układu kielichowo-miedniczkowego i miąższu nerki. Utkanie nowotworowe nie przekraczało torebki, nie zajmowało struktur wnęki nerki. Margines chirurgiczny wolny od utkania nowotworowego. Bez cech przerzutów w dostarczonych węzłach chłonnych. W kontrolnych badaniach USG jamy brzusznej i RTG płuc wykonanych w 3. i 6. miesiącu po operacji nie stwierdzono cech wznowy miejscowej, przerzutów bliskich i odległych.
wnioski
Opisany przypadek przypomina o konieczności przeprowadzania wnikliwej diagnostyki torbieli nerkowych i odpowiedniej ich kwalifikacji w skali Bosniaka, co pozwala nam wybrać właściwą drogę leczniczą.