PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
narządy płciowe męskie ? okres okołourodzeniowy ? estrogenizacja

Urologia Polska 1998/51/4

BADANIA WPŁYWU OKOŁOURODZENIOWEJ ESTROGENIZACJI NA STAN MORFOLOGICZNO-CZYNNOŚCIOWY GRUCZOŁÓW PŁCIOWYCH DODATKOWYCH SAMCA SZCZURA
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak