PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moszna naczyniak jamisty nietypowa operacja

Urologia Polska 2008/61/3

Leczenie operacyjne z zabezpieczeniem hemostazy zaklemowaniem śródoperacyjnym tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadku olbrzymiego, dopełniającego naczyniaka jamistego moszny i krocza
Adam Kwinta, Roman Rachtan, Tomasz Mrowiecki