PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
radykalne leczenie

Urologia Polska 2002/55/3

Resekcja en bloc raka jelita grubego naciekającego pęcherz moczowy, macicę, przydatki i jelito cienkie
Marek Długosz