PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
bilharcjoza ?objawy urologiczne ? powikłania

Urologia Polska 2000/53/1

DWA PRZYPADKI ZAKAŻENIA SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM
Agnieszka Skrzypek, Józef Matych, Paweł Jałmużna, J. Taczalski, A. Skowroński