PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cząsteczki adhezyjne

Urologia Polska 2007/60/3

Rak gruczołu krokowego w badaniach in vitro: charakterystyka linii komórkowych PC3, DU145 i LNCaP
Anna Stachurska, Michał Wronka, Hanna Maria Kowalczyńska