PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
markery proliferacyjne

Urologia Polska 2001/54/2

Znaczenie immunohistochemicznej oceny aktywności proliferacyjnej w raku prostaty
Zdzisław Skok, Mieczysław Gajda