PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zespolenie kielichowo-moczowodowe

Urologia Polska 2005/58/4

Zespolenie kielichowo-moczowodowe u dzieci
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Karina Felberg