PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP)

Urologia Polska 2006/59/1

Early and late complications of TURP
Imre Romics