PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
tętnica nerkowa

Urologia Polska 2007/60/1

Rozwój unaczynienia tętniczego nerki w okresie zarodkowym człowieka
Piotr Cieśliński