PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory nerek rakowiak

Urologia Polska 1997/50/2

RAKOWIAK NERKI
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier