PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
limfadenektomia

Urologia Polska 2001/54/3

Laparoskopowa linifadenektomia biodrowo-zasłonowa, dostęp zaotrzewnowy z wykorzystaniem balonu Gaura. Technika, wyniki, powikłania
Piotr Marczyński, Paweł Wiechno, Beata Paluchowska, Tomasz Wiśniewski, Artur Sieczych