PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki przerzuty interferon a 2a

Urologia Polska 1997/50/2

INTERFERON W PALIATYWNYM LECZENIU RAKA NERKI I JEGO PRZERZUTÓW
Witold Cerski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski