PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory mięsakorak wznowa miejscowa

Urologia Polska 1997/50/2

OLBRZYMIA WZNOWA MIEJSCOWA PO USUNIĘCIU MIĘSAKORAKA NERKI
Jerzy Świerż, Lech Lechnio