PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
usunięcie miednicznych węzłów chłonnych

Urologia Polska 2005/58/1

Should lymphadenectomy always be performed on patients with bladder cancer?
Fiona C. Burkhard, George N. Thalmann, Urs E. Studer