PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
najądrze ? guz ? diagnostyka ?leczenie

Urologia Polska 2000/53/3

RZADKI GUZ NAJĄDRZA
Krzysztof Borkowski, Jan Myrta, Wojciech Pawłowski