PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak maksymalna blokada androgenowa PSA progresja choroby

Urologia Polska 2000/53/3

WYJŚCIOWE STĘŻENIE PSA U CHORYCH LECZONYCH HORMONALNIE
Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej