PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
biopsja gruczołu krokowego

Urologia Polska 2005/58/1

Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej (LCR) do wykrywania utajonej infekcji gruczołu krokowego wywołanej przez chlamydia trachomatis
Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Małgorzata Skawrońska, Robert Kozłowski