PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
drogi moczowe nadpęcherzowe odprowadzenie moczu ocena urograficzna

Urologia Polska 1997/50/1

OCENA GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH NA PODSTAWIE WCZESNEJ POOPERACYJNEJ UROGRAFII PO NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU DONIESIENIE WSTĘPNE
Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej